فصلنامه مهندسی مکاترونیک

* تنها مجله حوزه مکاترونیک دارای رتبه علمی - ترویجی *

فصلنامه مهندسی مکاترونیک

* تنها مجله حوزه مکاترونیک دارای رتبه علمی - ترویجی *

توضیح تصویر
تماس با ما

ساعت و تاريخ

فصلنامه مهندسی مکاترونیک
لطفا مقاله خود را در قالب فرمت نشریه همراه با تعهدنامه به ایمیل نشریه paper.jcme@gmail.com ارسال نمایید

دریافت فرمت مقاله
حجم: 432 کیلوبایت


دریافت
حجم: 124 کیلوبایت
دریافت تعهدنامه

یادآوری تعهدنامه:

بدین­وسیله حق طبع و نشر (کپی رایت) برای مقاله به فصلنامه مهندسی مکاترونیک واگذار می‌گردد که از تاریخ این توافق‌نامه قابل اجرا می‌باشد. واگذاری کپی رایت؛ حق انحصاری برای تکثیر و توزیع مقاله و اجزای وابسته به آن را که شامل چاپ مجدد، ترجمه، کپی عکسی، میکروفیلم، بصورت الکترونیکی (آنلاین، آفلاین) یا هر نوع کپی مشابه دیگری است را دربرمی‌گیرد.

مسئولیت‌های نویسنده

بدینوسیله نویسندگان امضا کننده زیر اعلام می دارند که اثرشان ملزومات بیان شده در قسمت راهنمای نویسندگان را دارا می‌باشد. همچنین کلیه نویسندگان موافقت بدون شرط نموده و اظهار می دارند:

1.      نویسندگان متعهد می‌شوند که نوآوری مقاله، بدیع و تازه است (قبلا در جای دیگری به چاپ نرسیده است).

2.      نویسندگان حق طبع و نشر را به  فصلنامه مهندسی مکاترونیک واگذار می­نمایند.

3.      نویسنده مسئولیت انتشار این مقاله را قبول و امضا می‌نماید. در مواردی که متن، اشکال، جداول، اطلاعات، یا دیگر قسمت‌ها ترکیبی از آثار قبلی دیگران باشد، نویسنده ضمانت می نماید که اجازه لازم را کسب نموده است.

4.      مسئولیت محتوای مقالات، منحصرا بر عهده‌ی نویسندگان مقاله است.

حقوق محفوظ نویسنده

هریک از نویسندگان موارد زیر را حفظ می کنند:

1. همه حقوق اختصاصی نسبت به مقاله از قبیل حق ثبت اختراع و نوآوری.

2. حق استفاده مجدد/اصلاح هر بخشی از کار، در کارهای آتی خود نویسنده، به شرط آنکه نام فصلنامه مهندسی مکاترونیک در آن ذکر شود.

3. حق نمایش نسخه PDF مقاله‌شان به­روی وب سایت شخصی‌شان یا هر سرور عمومی دیگری، به شرط آنکه نویسنده مقاله‌اش را به قسمت مقالات چاپ شده به­روی وب سایت فصلنامه مهندسی مکاترونیک پیوند دهد.

4. پس از ارسال توافق‌نامه‌ی امضا شده، تغییرات در بخش نویسندگان مقاله یا در ترتیب نویسندگان مذکور از فصلنامه مهندسی مکاترونیک مجاز نمی باشد.

مفاد عمومی

این فرم می‌بایستی به امضاء نویسندگان، کارفرمای کار یا عاملِ مجاز مالک کپی رایت برسد و چاپ مقاله توسط فصلنامه مهندسی مکاترونیک منوط به دریافت فرم امضا شده قبل از ضرب­العجل اعلام شده توسط نشریه می­باشد.

1. امضاء کننده متعهد می‌شود که اجازه واگذاری را دارد.

2. امضاء کننده متعهد می‌شود که اجازه لازم را از صاحبان حق طبع این مقاله کسب کرده است.

3. امضاء کننده متعهد می‌شود که تبعات احتمالی نقض تعهد را پذیرفته و هرگونه خسارت مادی و معنوی متوجه فصلنامه مهندسی مکاترونیک را به طور تمام و کمال جبران نماید.

4. همه نویسندگان مقاله، و یا یکی از نویسندگان که نمایندگی سایر نویسندگان را دارد باید این فرم را امضاء کنند.