فصلنامه مهندسی مکاترونیک

* تنها مجله حوزه مکاترونیک دارای رتبه علمی - ترویجی *

فصلنامه مهندسی مکاترونیک

* تنها مجله حوزه مکاترونیک دارای رتبه علمی - ترویجی *

توضیح تصویر
تماس با ما

ساعت و تاريخ

فصلنامه مهندسی مکاترونیک

دوره 4 - تابستان


1-مدل سازی مشخصات I-V ترانزیستور GaN 150 HEMT در دمای بالا با استفاده از روش یادگیری فعال فازی

حیدر نبی ، محمد جوادیان

دانلود مقاله

                         

2-Study of I–V in CNT zigzag BN nanotube 

Ali Majeed Neamah Almusawi. H. Milani Moghaddam. Mehdi Fallah

دانلود مقاله

                       

3-بررسی نقش زیرساخت داده مکانی و سرویس‌های استاندارد کنسرسیوم مکانی باز در مدیریت بلای طبیعی

مهران نورمحمدی و غلامرضا فلاحی، ثنا حایری

دانلود مقاله

                          

4-بررسی و کاربرد ابزار دقیق در صنعت خودرو

سید رضا موسوی  ، کاوه آلبا

دانلود مقاله

                         

فصلنامه مهندسی مکاترونیک