فصلنامه مهندسی مکاترونیک

* تنها مجله حوزه مکاترونیک دارای رتبه علمی - ترویجی *

فصلنامه مهندسی مکاترونیک

* تنها مجله حوزه مکاترونیک دارای رتبه علمی - ترویجی *

توضیح تصویر
تماس با ما

ساعت و تاريخ

فصلنامه مهندسی مکاترونیک

دوره4 - پاییز

1. شناسائی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کار الکترونیک با روش AHP

محمد صادق حیدری 1، سرکارخانم دکتر مرضیه دادور 2، جناب آقای مهندس حسن ارفعی نیا 3

دانلود مقاله


2. Decoding hand trajectory of ECOG signals using deep learning method

1Hanieh Keshtkar

دانلود مقاله


3. پردازش مفهوم زبانی پیام‌های کوتاه توییتر با استفاده از شبکه عصبی عمیق CNN

زهرا دره شوری 1، حسین مومن‌زاده 2، حسن ارفعی نیا 3

دانلود مقاله


4. بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تحول دیجیتالی کسب‌وکارهای ایرانی

رحیم کریمی

دانلود مقالهفصلنامه مهندسی مکاترونیک