فصلنامه مهندسی مکاترونیک

* تنها مجله حوزه مکاترونیک دارای رتبه علمی - ترویجی *

فصلنامه مهندسی مکاترونیک

* تنها مجله حوزه مکاترونیک دارای رتبه علمی - ترویجی *

توضیح تصویر
تماس با ما

ساعت و تاريخ

فصلنامه مهندسی مکاترونیک

دوره 4 - زمستان


1. تأثیر اینترنت اشیا در کاهش خرابی تجهیزات مکانیکی صنایع فولادسازی

حسین زارعی کوهستکی-حامد سلطانی-محمد جواد شادمانی-میلاد سگری

دانلود مقاله


2. Enhancing Security in Smart Vehicles: the Role and Application of Artificial Intelligence

Amirreza Atarian1, Milad Davoodifar2, Abolfazl Omidi3

دانلود مقاله


3.  LTE-A and Beyond 5G Evolution

Pooyan Donyaran


فصلنامه مهندسی مکاترونیک